Općina Šenkovec

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Šenkovec

KLASA: 021-05/19-13

URBROJ: 2109/25-19-1

Šenkovec, 07.03.2019. godine

 

Na osnovi ukazane potrebe sazivam 13. sjednicu

Općinskog vijeća Općine Šenkovec

za utorak, 12.03.2019. s početkom u 18.00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Šenkovec.

 

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća;
 2. Obračun proračuna 2018. godine;
 3. Izvršenje plana razvojnih programa za 2018. godinu;
 4. Izvješće načelnika za drugih šest mjeseci 2018. godine;
 5. Izvješće o realizaciji Socijalnog programa za 2018. godinu;
 6. Izvješće o realizaciji Programa za sport 2018. godine;
 7. Izvješće o realizaciji Programa za kulturu 2018. godine;
 8. Izvješće o realizaciji Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godine;
 9. Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu;
 10. Odluka o zaduživanju Općine;
 11. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za CZ;
 12. Odluka o sufinanciranju produženog boravka u OŠ Petar Zrinski Šenkovec;
 13. Odluka o dodjeli mjesečne pomoći;
 14. Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći;
 15. Izvještaj inventurne komisije;
 16. Ostala pitanja.

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Antun Juras

Skip to content