LAG

LAG

LAG

LAG je kratica koja se odnosi na lokalnu akcijsku grupu. Lokalne akcijske grupe osmišljene su  u sklopu mjere LEADER programa ruralnog razvoja IPARD kojoj je primarni cilj povezivanje ruralnog gospodarstva i razvojnih djelatnosti. LAG-ovi predstavljaju jedan od alata u postizanju tog cilja.

Lokalna akcijska grupa je lokalno partnerstvo između pojedinaca, organizacija i poslovnih subjekata iz javnog, privatnog i civilnog sektora s ciljem unapređenja ruralnog razvoja kroz projekte financirane u okviru programa IPARD i druge.

Članovi LAG-ova su predstavnici lokalne samouprave i javnih ustanova, profesionalne organizacije i savezi (poljoprivrednika, malih poduzetnika i drugih), udruge civilnog društva (ekološke, za razvoj zajednice, socijalne usluge, u kulturi, udruge žena, mladih itd.), razvojne agencije (lokalne i regionalne), organizacije poslovnog sektora (dionička društva, poslovni inkubatori i dr.), mediji, istaknuti pojedinci.

Osnovni cilj LAG-a je osmišljavanje i provođenje lokalne razvojne strategije (LRS) sa svrhom korištenja sredstava europskih fondova za razvoj i unapređenje ruralnog gospodarstva te informiranje lokalnog stanovništva o postojećim mogućnostima i natječajima u okviru spomenutog IPARD programa.

Aktivnosti i strategije LAG-ova polaze od tri temeljna načela: zajednice i njezinih vrijednosti, održivog gospodarskog razvoja te provođenja i praćenja postavljenih razvojnih ciljeva i vizije LAG-a.

LAG-ovi predstavljaju primjer dobre prakse u poticanju lokalnog održivog razvoja prvenstveno jer udružuju ljudske i financijske resurse javnog, privatnog i civilnog sektora. Udruživanjem oko zajedničkih projekata postiže se sinergija potrebna za poboljšanje ekonomske konkurentnosti područja, jačaju dijalog i suradnja uključenih u ruralni sektor, identificiraju se potrebe i interesi zajednice te osmišljavaju strategije za pridobivanje potrebnih sredstava. Pritom se naglasak stavlja na brigu za okoliš, diverzifikaciju ruralnog gospodarstva i kvalitetu življenja.

Općina Šenkovec je zajedno sa sedam drugih jedinica lokalne samouprave (Općina Gornji Mihaljevec, Općina Nedelišće, Općina Selnica, Općina Strahoninec, Općina Sveti Juraj na Bregu, Općina Sveti Martin na Muri i Općina Štrigova) članica LAG-a Međimurski doli i bregi osnovanog u listopadu 2012. godine.

Skip to content