Javna nabava

Javna nabava

Javna nabava

Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene Općina Šenkovec objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017).

Objavljeni registar ugovora i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku, neograničeno je dostupan ovdje.

Skip to content