Komunalno gospodarstvo

Komunalno gospodarstvo

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Uočite li odbačeni otpad bilo koje vrste na području Općine Šenkovec, molimo vas da izvršite prijavu istoga putem službenog emaila (opcina@senkovec.hr). 

 

Ukoliko je moguće, navedite o kojoj se lokaciji radi te priložite fotografiju otpada na lokaciji. Svaka dodatna informacije olakšat će nam u održavanju čistoće okoliša te kažnjavanju počinitelja prekršaja. Zahvaljujemo na suradnji.

Komunalno gospodarstvo

Mobilno reciklažno dvorište

Lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta je u Šenkovcu kod tvrtke EKO Međimurje d.d., kod donjeg ulaza na asfaltiranoj površini dok je u Knezovcu isto smješteno kod Kulturnog doma Knezovec. Usluge mobilnog reciklažnog dvorišta pruža tvrtka Čakom d.o.o.

Skip to content