Općinsko vijeće

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće Općine Šenkovec je predstavničko tijelo Općine Šenkovec koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Općine Šenkovec.

 

Za predsjednika Općinskog vijeća izabran je Alen Lajtman, a za potpredsjednike su izabrani Jurica Koštarić i Stjepan Hoblaj.

 

Sukladno provedenim izborima za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, održanim 2021. godine, utvrđen je sljedeći sastav Općinskog vijeća Općine Šenkovec:

Sastav Općinskog vijeća

Alen Lajtman

Predsjednik vijeća
NL

Stjepan Hoblaj

Potpredsjednik vijeća
SDP

Jurica Koštarić

Potpredsjednik vijeća
HDZ

Mladen Hren

HNS

Ruža Sermek

SDP

Milena Zelić

HNS

Dražen Polak

HNS

Saša Horvat

NL

Jelena Fuss

HSU

Željka Đeri

HSU

Darko Novak

HSS

Ivica Smolić

Nezavisna lista

Melita Kozjak

Nezavisna lista
Skip to content