Općina Šenkovec

Natječaj za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Šenkovec

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97, 05/98, 104/00, 69/09) i članka 9. Statuta Knjižnice i čitaonice Šenkovec, Općinsko vijeće Općine Šenkovec raspisuje

 

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
KNJIŽNICE I ČITAONICE ŠENKOVEC

 

jedan izvršitelj, na puno radno vrijeme.

Za ravnatelja Knjižnice i čitaonice Šenkovec mogu se natjecati osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci

Uz zamolbu potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

  • dokaz o stručnoj spremi
  • dokaz o položenom stručnom ispitu
  • dokaz o radnom stažu
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne stariji od 6 mjeseci
  • životopis
  • prijedlog programa djelovanja i razvoja Knjižnice za mandatno razdoblje

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ravnatelja imenuje Općinsko vijeće Općine Šenkovec na rok od 4 godine.

Prijave s dokumentacijom dostaviti na adresu: Općina Šenkovec, Josipa Bedekovića 11, Šenkovec, 40000 Čakovec – u zatvorenoj omotnici s naznakom NATJEČAJ ZA RAVNATELJA KNJIŽNICE – ne otvaraj.

Prijave za natječaj mogu se podnositi od dana objave u javnom glasilu, u roku od 8 dana.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Skip to content