Općina Šenkovec

Sjednica Općinskog vijeća Općine Šenkovec

KLASA: 021-05/17-5

URBROJ: 2109/25-17-1

Šenkovec, 12.12.2017. godine

Na osnovi ukazane potrebe sazivam 5. sjednicu

Općinskog vijeća Općine Šenkovec

za utorak, 19.12.2017. s početkom u 18.30 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Šenkovec.

 

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Općinskog vijeća;
 2. Odluka o drugom rebalansu proračuna Općine Šenkovec za 2017. godinu;
 3. Odluka o prihvaćanju proračuna za 2018. godinu;
 4. Odluka o izvršavanju proračuna 2018.;
 5. Odluka o prihvaćanju projekcija proračuna za 2019. i 2020. godinu;
 6. Odluka o visini naknade načelniku i zamjeniku načelnika;
 7. Odluka o visini naknada predsjedniku vijeća, predsjedniku MO i vijećnicima;
 8. Odluka o prihvaćanju Socijalnog programa za 2018. godinu;
 9. Odluka o prihvaćanju Programa potreba u sportu za 2018. godinu;
 10. Odluka o prihvaćanju Programa potreba u kulturi za 2018. godinu;
 11. Odluka o prihvaćanju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2018.;
 12. Odluka o prihvaćanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu;
 13. Suglasnost vijeća na I. rebalans proračuna za 2017. godinu DV „Vrapčić“ Šenkovec;
 14. Suglasnost vijeća na proračun DV „Vrapčić“ Šenkovec za 2018. godinu;
 15. Suglasnost vijeća na I. rebalans proračuna Knjižnice i čitaonice Šenkovec za 2017.;
 16. Suglasnost Općinskog vijeća na proračun Knjižnice i čitaonice Šenkovec za 2018. g.;
 17. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa Knjižnice i čitaonice Šenkovec;
 18. Odluka o popisu imovine 2017.
 19. Odluka o stavljanju van snage Odluke o porezu na nekretnine;
 20. Ostala pitanja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Antun Juras

Skip to content