Općina Šenkovec

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Šenkovec

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (“Narodne novine”,broj 92/10., 23/13. i 143/13.), Županijsko izborno povjerenstvo MEĐIMURSKE ŽUPANIJE donosi

RJEŠENJE

o određivanju biračkih mjesta

NA PODRUČJU OPĆINE ŠENKOVEC

Na području Općine ŠENKOVEC određuju se biračka mjesta

1. Biračko mjesto broj 1.

ŠENKOVEC

PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE “PETAR ZRINSKI”, MARŠALA TITA 21

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

ŠENKOVEC: ANKE BUTORAC, CVJETNA ULICA, D.BRGLESA, J.H.ZDELARA, JELENSKA, KSAJPA, MARKA KOVAČA, MARŠALA TITA 1-27 (NEPARNI), MARŠALA TITA 2-74 (PARNI), NASELJE DR. VLATKA MAČKA, PAVLINSKA ULICA, PRVOMAJSKA, TRG SVETE JELENE, ULICA AUGUSTA ŠENOE, ULICA DAMIRA LEHKECA, ULICA DR. VINKA ŽGANCA, ULICA IVE LOLE RIBARA, ULICA VALENTA MORANDINIJA, VRTNA, ZRINSKIH

 

2. Biračko mjesto broj 2.

ŠENKOVEC

ZGRADA OPĆINE ŠENKOVEC, J.BEDEKOVIĆA 11

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

ŠENKOVEC: BRAĆE RADIĆA, BUDINA, FRANJE BARIĆA, GORČICA, J.BEDEKOVIĆA, MARŠALA TITA 29-111 (NEPARNI), MARŠALA TITA 76-118 (PARNI), ULICA JOSIPA TOPLEKA, ULICA VLAHE BUKOVCA, ULICA ZLATANA BALOGA, ZELENGAJSKA

 

3. Biračko mjesto broj 3.

KNEZOVEC

ZGRADA MJESNOG ODBORA KNEZOVEC, KNEZOVEC 124

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

KNEZOVEC: KNEZOVEC

 

KLASA: 013-03/14-01/1 PREDSJEDNIK

URBROJ: 2109/1-01-14-54 Milko Sambolek, dipl. iur.

ČAKOVEC, 07. 04. 2014.

Skip to content