Sretno dijete

Sretno dijete

Sretno dijete

Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. 

 

Korisnik projekta: Općina Šenkovec 

 

Partneri u projektu: Dječji vrtić Belica, Dječji vrtić „Vrapčić“, Dječji vrtić Svetog Nikole, Općina Belica 

 

Kratki opis projekta (operacije): Projekt Sretno dijete! Doprinosi rješavanju problema nedostupnosti usluga u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja produljenim radom Dječjeg vrtića Belica, Dječjeg vrtića „Vrapčić“ i Dječjeg vrtića Svetog Nikole. Također, projekt doprinosi stvaranju preduvjeta za veće zapošljavanje žena. Provedenim analizama potreba roditelja i u dogovoru s osnivačima, ukazana je realna potreba za produljenim radom dječjih vrtića za 110 djece.  

 

Ciljevi i očekivani rezultati projektna (operacije): Za ostvarenje cilja projekta predviđene su dvije aktivnosti:  

  1. Produljeni rad od 4 sata za 60 djece u DV Vrapčić, 3 sata za 20 djece u Dječjem vrtiću Sveti Nikola, 3 sata za 30 djece u Dječjem vrtiću Belica. Za potrebe stručnog rada zaposlit će se, uz postojeće kapacitete, dodatnih 5 osoba stručnog i tehničkog profila. 
  1. Razvoj posebnih programa i unapređenje usluga za dječje vrtiće: predstave za djecu u Dječjem vrtiću Belica i Dječjem vrtiću „Vrapčić“, Eko-etno program za djecu u Dječjem vrtiću Belica i Dječjem vrtiću „Vrapčić“, program katoličkog vjerskog odgoja u Dječjem vrtiću Sveti Nikola i Dječjem vrtiću „Vrapčić“, Kateheza dobrog pastira, dramsko-scenski program te posebni program za djecu s teškoćama u razvoju u produljenom radu Dječjeg vrtića Svetog Nikole.  

Ukupna vrijednost projekta: 2.598.513,40 kuna 

Iznos koji sufinancira EU: 2.598.513,40 kuna 

Razdoblje provedbe projekta: od 28.02.2022. godine do 28.10.2023. godine 

 

Više informacija:  

www.strukturnifondovi.hr 

http://www.esf.hr/ 

Skip to content