Općina Šenkovec

Odluka o pokretanju postupka izrade Plana i programa razvoja Općine Šenkovec

Temeljem članka 38. St. 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske te članka 31. Statuta Općine Šenkovec (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 1/2018) Općinsko vijeće Općine Šenkovec na svojoj 25. sjednici održanoj dana 22.09.2020. godine donijelo je

O D L U K U

o pokretanju postupka izrade Plana i programa razvoja Općine Šenkovec
za razdoblje 2021.- 2027. godine

Članak 1.

Općina Šenkovec, za financijsko razdoblje 2016-2020.g. je izradila i usvojila Strateški razvojni program. Na razini Europske unije, na snazi je novo programsko razdoblje 2021-2017.g. Vlada Republike Hrvatske je 12.02.2019.g. izradila je nacionalnu razvojnu strategiju do 2030.g. te zakonske i podzakonske akte potrebne za provedbu strategije radi uspješnog korištenja bespovratnih EU sredstava u predstojećem financijskom razdoblju.

Sukladno navedenom, s ciljem korištenja mogućnosti apliciranja projekata za bespovratna sredstva EU u razdoblju 2021. – 2027. godine te uspješnog upravljanja razvojem Općine Šenkovec, pokreće se postupak izrade Plana i programa razvoja Općine Šenkovec.

Članak 2.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠENKOVEC

 

KLASA: 021-05/20-25

URBROJ: 2109/25-20-11

Šenkovec, 22.9.2020.

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

Antun Juras

 

Skip to content