Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Šenkovec 30.12.2021.-30.01.2022.

Skip to content