Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Šenkovec

Skip to content