Temeljem čl. 80., st.2., t. 1. Zakona o javnoj nabavi, Općina Šenkovec objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz čl. 75., st. 2., t. 1. ZJN ili s njim povezane osobe u sukobu interesa

Skip to content