Čakom

Kontakti

Čakom

Čakom

Općina Šenkovec kao suvlasnik poduzeča GKP Čakom d.o.o. sve poslove vezane uz zbrinjavanje otpada, pražnjenje septičkih jama i slično, obavlja u suradnji sa GKP Čakom.

Skip to content