Općina Šenkovec

Izjava o postojanju / ne postojanju sukoba interesa

Na temelju članka 80. stavka 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22) Općina Šenkovec objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik Općine Šenkovec ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

Skip to content