Općina Šenkovec

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup javne površine

Općina Šenkovec donijela je, u postupku Javnog natječaja za dodjelu u zakup javne površine za postavu privremenog objekta (kiosk/montažni objekt) KLASA: 372-03/24-01/01, URBROJ: 2109-25-01-24-2, odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Skip to content