Općina Šenkovec

27. Sjednica Općinskog vijeća

KLASA: 024-02/24-01/02
URBROJ: 2109-25-03-24-1
Šenkovec, 19.04.2024. godine

Na temelju članka 9. i 42. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Šenkovec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 16/21) i ovlaštenja predsjednika Općinskog vijeća od 12.04.2024.

s a z i v a m

27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Šenkovec koja će se održati u prostorijama Općine Šenkovec dana 25.04.2024. s početkom u 18.00 sati.

Predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika s 26. sjednice Općinskog vijeća
2. 1. Rebalans Proračuna za 2024. godinu
3. Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Šenkovec – Revizija II. – 6/2023
4. Suglasnost na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prednosti pri upisu u redovite programe u Dječjem vrtiću „Vrapčić“ Šenkovec
5. Predstavljanje projekta multifunkcionalne dvorane i
6. Ostala pitanja.

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Jurica Koštarić

Dnevni red možete preuzeti ovdje.

Skip to content