Općina Šenkovec

JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Šenkovec

Na temelju članka 7. Odluke o javnim priznanjima Općine Šenkovec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 23/2010 i 12/2020) pozivaju se:

  1. a) Trgovačka društva
  2. b) Ustanove
  3. c) Političke stranke
  4. d) Udruge građana i druge organizacije te
  5. e) Građani s područja Općine Šenkovec

 

da do 26.04.2024. godine dostave pisane prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Šenkovec.

 

Pisani prijedlog mora sadržavati:

  1. a) Podatke o podnositelju
  2. b) Životopis osobe odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje
  3. c) Obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja
  4. d) Javno priznanje koje se predlaže dodijeliti (počasni građanin Općine Šenkovec, povelja Općine Šenkovec i priznanje Općine Šenkovec)
  5. e) Odgovarajuću dokumentaciju.

 

Pisani prijedlozi dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Šenkovec

J.Bedekovića 11

Šenkovec

40 000 Čakovec

s naznakom “Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja”

Javna priznanja dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama, ustanovama i udrugama te vjerskim zajednicama za izuzetna ostvarenja i doprinos u razvoju Općine.

Skip to content