Općina Šenkovec

26. Sjednica Općinskog vijeća

KLASA: 024-02/24-01/01
URBROJ: 2109-25-03-24-1
Šenkovec, 18.03.2024. godine

Na temelju članka 42. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Šenkovec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 16/21)

s a z i v a m

26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Šenkovec koja će se održati u prostorijama Općine Šenkovec dana 21.03.2024. s početkom u 18.00 sati.

Predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

1. Usvajanje zapisnika s 25. sjednice Općinskog vijeća
2. Izvješće načelnika o financijskoj korekciji na projektu: Sretno dijete
3. Izvješće o prijedlogu mirnog rješenja spora DVD Knezovec
4. Odluka o pokretanju vlasničke tužbe radi utvrđenja prava suvlasništva na zgradi DVD Knezovec
5. Odluka o pokretanju postupka izmjena i dopuna Statuta Općine Šenkovec
6. Odluka o dostavi izvoda po računu
7. Odluka o određivanju plaće i drugih prava Općinskog načelnika
8. Izvješće načelnika za drugih šest mjeseci 2023. godine
9. Obračun proračuna 2023. godine
10. Odluka o raspoređivanju viška sredstava iz 2023. godine
11. Izvješće o realizaciji Socijalnog programa za 2023. godinu
12. Izvješće o realizaciji programa za sport za 2023. godinu
13. Izvješće o realizaciji programa za kulturu za 2023. godinu
14. Izvješće o realizaciji programa gradnje komunalne infrastrukture za 2023. godinu
15. Izvješće o realizaciji programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
16. Izvještaj inventurne komisije
17. Analiza stanja sustava civilne zaštite Šenkovec za 2023. godinu
18. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Šenkovec za 2024. godinu
19. Izvješće o stanju zaštite od požara za 2023. godinu
20. Provedbeni plan i utvrđivanje zaštite od požara na području Općine Šenkovec za 2024. godinu
21. Odluka o dodjeli jednokratne pomoći temeljem Socijalnog programa
22. Odluka o oslobođenju plaćanja komunalne naknade
23. Odluka o oslobođenju plaćanja komunalne naknade
24. Odluka o oslobođenju plaćanja komunalne naknade
25. Odluka o oslobođenju plaćanja komunalne naknade
26. Odluka o oslobođenju plaćanja komunalne naknade
27. Odluka o dodjeli jednokratne pomoći temeljem Socijalnog programa
28. Odluka o oslobođenju plaćanja komunalne naknade
29. Odluka o oslobođenju plaćanja komunalne naknade
30. Odluka o oslobođenju plaćanja komunalne naknade
31. Odluka o oslobođenju plaćanja komunalne naknade
32. Prihvaćanje Plana djelovanja civilne zaštite i Procjene rizika od velikih nesreća
33. Prethodne suglasnosti JVP
34. Prihvaćanje izvješća JVP
35. Prihvaćanje izvješća HGSS
36. Suglasnost na izvršenje proračuna 2023. godine za DV Vrapčić
37. Odluka o prihvaćanju financijskih izvješća udruga i klubova
38. Ostala pitanja.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Alen Lajtman

Dnevni red možete preuzeti ovdje.

Skip to content