Općina Šenkovec

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

KLASA: 604-01/23-01/1
URBROJ: 2109/25-01-23-1
Šenkovec, 09.11.2023.

Temeljem članka 49. Statuta, Pravilnika o stipendiranju i Odluke načelnika Općine Šenkovec raspisuje se

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2023./2024.

1.Kriterij za dodjelu stipendija:

  • prebivalište na području Općine Šenkovec
  • ne stipendiraju se studenti 1. godine studija

2. Dokumenti potrebni za dodjelu stipendija:

  • Zamolba
  • Kratki životopis (obavezno navesti puno ime i prezime, adresu, OIB, kontakt mobitel/telefon i e-mail adresu, dosadašnje školovanje)
  • Potvrda o redovnom upisu na fakultet s godinom studija, brojem ECTS-bodova i prosječnom ocjenom
  • Preslika osobne iskaznice (ukoliko ne sadrži OIB molimo priložiti i službeni dokument s naznakom OIB-a)
  • Preslika bankovne kartice ili potvrda iz banke sa osobnim podacima i vidljivim IBAN-om studenta
  • Ime i prezime, adresa i OIB svakog od roditelja (službeni dokument)
  • Izjava studenta da ne prima niti jednu drugu stipendiju  (nalazi se na kraju ove obavijesti)
  • Privola (nalazi se na kraju ove obavijesti)

Nepotpuni i nečitljivi zahtjevi te nepravodobno zaprimljeni zahtjevi neće se razmatrati.

Zahtjevi se podnose do 27. studenog 2023. osobno ili putem pošte na adresu:

Općina Šenkovec, J. Bedekovića 11, Šenkovec, 40000 Čakovec, s naznakom „za natječaj-stipendije“.

                                                                                                        Načelnik:

                                                                                            Robert Meglić, mag.ing.traff.

Privolu preuzmite ovdje

Izjavu o neprimanju drugih stipendija preuzmite ovdje

Skip to content