Općina Šenkovec

21. Sjednica Općinskog vijeća

KLASA: 024-02/23-01/06
URBROJ: 2109-25-03-23-1

Šenkovec, 20.10.2023.

Na osnovi ukazane potrebe sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Šenkovec za četvrtak 26.10.2023. s početkom u 18.00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Šenkovec

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Općinskog vijeća;
  2. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
  3. Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa
  4. Odluka o ukidanju Mjesnog odbora Knezovec
  5. Ostala pitanja

                                                                                                                  PREDSJEDNIK VIJEĆA
                                                                                                                        Alen Lajtman

Skip to content