Općina Šenkovec

Dnevni red 13. sjednica

KLASA: 021-05/22-13

URBROJ: 2109/25-22-1

Šenkovec, 21.09.2022. godine

Na osnovi ukazane potrebe sazivam  13. sjednicu

Općinskog vijeća Općine Šenkovec

za četvrtak, 29.09.2022. s početkom u 18.00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Šenkovec.

DNEVNI  RED

  1. Usvajanje zapisnika s 11. i 12. sjednice Općinskog vijeća;
  2. Izvješće načelnika za prvih šest mjeseci 2022. godine;
  3. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvršenja proračuna za 2022. godinu;
  4. Suglasnost na  polugodišnje izvršenje proračuna za 2022. DV „Vrapčić“;
  5. Suglasnost na  polugodišnje izvršenje proračuna za 2022. Knjižnice i čitaonice Šenkovec;
  6. Odluka o prodaji parcele u vlasništvu Općine Šenkovec, k.o. Šenkovec;
  7. Prijedlog koeficijenata za obračun plaća djelatnicima DV „Vrapčić“;
  8. Odluka o koeficijentima za obračun plaća;
  9. Odluka o oslobođenju plaćanja komunalne naknade;
  10. Ostala pitanja.

PREDSJEDNIK VIJEĆA Alen Lajtman

Skip to content