Općina Šenkovec

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Temeljem članka 17.– 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu vježbenika u Općinu Šenkovec, Jedinstveni upravni odjel, na osposobljavanje za radno mjesto Referent – komunalni redar (1 izvršitelj), objavljuje 

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

 1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidat i to:
  1. Slobodan Lacković.
 2. Nije bilo nepotpunih ili nepravodobnih prijava.
 3. Kandidat pozvan na pisano testiranje (naveden pod točkom I.) treba se javiti dana 09.08.2022. godine (utorak) u Općinsku upravu Općine Šenkovec, Josipa Bedekovića 11, Šenkovec, točno u 10:00 sati.

  Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.
  Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

  Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 10,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat  će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

  Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem: pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u uputama koje su prethodno objavljene na web-stranici Općine Šenkovec www.senkovec.hr.

 4. Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na web-stranici Općine Šenkovec dana 09.08.2022. godine. Pritom će kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja biti obaviješteni o terminu intervjua.
 1. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i oglasnoj ploči Općine Šenkovec.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Skip to content