Općina Šenkovec

Dnevni red 10. sjednica

KLASA: 021-05/22-10 

URBROJ: 2109/25-22-1 

Šenkovec, 04.05.2022. godine 

Na osnovi ukazane potrebe sazivam  10. sjednicu  

Općinskog vijeća Općine Šenkovec 

za četvrtak, 12.05.2022. s početkom u 18.00 sati. 

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Šenkovec. 

DNEVNI  RED 

  1. Usvajanje zapisnika s 8. i 9. sjednice Općinskog vijeća; 
  1. Odluka o prihvaćanju financijskih izvještaja udruga i klubova; 
  1. Odluka o dodjeli povelja i priznanja Općine Šenkovec; 
  1. Odluka o sufinanciranju DV za djecu izbjeglica; 
  1. Odluka o dodjeli prostora ugostiteljskog objekta, SRC Gorčica;  
  1. Odluka o oslobođenju plaćanja komunalne naknade; 
  1. Rasprava o II. izmjenama i dopunama PPU Općine Šenkovec; 
  1. Ostala pitanja. 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

Ruža Sermek 

Skip to content