Općina Šenkovec

Javni poziv prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Šenkovec povodom Dana općine 22. svibnja

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠENKOVEC
NAČELNIK

KLASA: 061-06/22-01-1
URBROJ: 2109/25-01-22-1
Šenkovec, 10.03.2022.

JAVNI POZIV
Prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Šenkovec povodom Dana općine 22. svibnja

Javna priznanja dodjeljuju se udrugama odnosno građanima Općine Šenkovec za iznimna dostignuća i doprinos u razvoju Općine, a koji su posebno zaslužni za gospodarski, sportski ili kulturni razvoj Općine.
Prijedlog mora sadržavati:
Popis udruga odnosno građana predloženih za priznanje uz kratak opis zasluga odnosno dostignuća i doprinosa
Prijedlog javnog priznanja (počasni građanin Općine, povelja Općine i priznanje Općine Šenkovec
Rok za dostavu ponude je 20.04.2022. godine, s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Šenkovec“.
Pismene prijedloge u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:


Općina Šenkovec
J.Bedekovića 11
Šenkovec
40 000 Čakovec

Načelnik Općine Šenkovec
Robert Meglić, mag.ing.traff.

Skip to content