Općina Šenkovec

Dnevni red 8. sjednica

KLASA: 021-05/22-08

URBROJ: 2109/25-22-1

Šenkovec, 28.02.2022. godine

Na osnovi ukazane potrebe sazivam  8. sjednicu

Općinskog vijeća Općine Šenkovec

za četvrtak, 10.03.2022. s početkom u 18.00 sati.

Sjednica će se održati u Kulturnom domu Knezovec uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera.

DNEVNI  RED

 1. Usvajanje zapisnika s 6. i 7. sjednice Općinskog vijeća;
 2. Izvješće načelnika za drugih šest mjeseci 2021. godine;
 3. Obračun proračuna 2021. godine;
 4. Odluka o raspoređivanju viška sredstava iz 2021.;
 5. Izvršenje plana razvojnih programa za 2021. godinu;
 6. Izvješće o realizaciji Socijalnog programa za 2021. godinu;
 7. Izvješće o realizaciji Programa za sport 2021. godine;
 8. Izvješće o realizaciji Programa za kulturu 2021. godine;
 9. Izvješće o realizaciji Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godine;
 10. Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
 11. Odluka o izradi izmjena i dopuna PPU-a;
 12. Izvještaj inventurne komisije;
 13. Analiza stanja sustava CZ Šenkovec za 2021.;
 14. Plan razvoja sustava CZ Šenkovec 2022.;
 15. Izvješće o stanju zaštite od požara 2021.;
 16. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Šenkovec za 2022.;
 17. Odluka o donošenju Komunikacijske strategije i Komunikacijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Čakovec 2021. – 2027.;
 18. Prethodna suglasnost na izvješća JVP-a;
 19. Odluka o oslobođenju plaćanja komunalne naknade;
 20. Odluka o dodjeli mjesečne pomoći temeljem Socijalnog programa;
 21. Odluka o dodjeli jednokratne pomoći temeljem Socijalnog programa;
 22. Ostala pitanja.

PREDSJEDNICA VIJEĆA

Ruža Sermek

Skip to content