Općina Šenkovec

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Šenkovec

KLASA: 021-05/21-6
URBROJ: 2109/25-21-1
Šenkovec, 15.12.2021. godine

Na osnovi ukazane potrebe sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Šenkovec za utorak, 21.12.2021. s početkom u 18.00 sati.

Sjednica će se održati u prostorima Kulturnog doma Knezovec.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća;
 2. Odluka o drugom rebalansu proračuna Općine Šenkovec za 2021. godinu;
 3. Odluka o izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021.;
 4. Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.;
 5. Suglasnost vijeća na I. rebalans proračuna DV „Vrapčić“ za 2021.;
 6. Suglasnost vijeća na I. rebalans proračuna Knjižnice i čitaonice Šenkovec za 2021. g.;
 7. Odluka o prihvaćanju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022.;
 8. Odluka o prihvaćanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;
 9. Odluka o usvajanju projekcije proračuna za razdoblje 2023.-2024.;
 10. Odluka o prodaji nekretnina u k.o. Šenkovec;
 11. Odluka o popisu imovine za 2021. godinu
 12. Oslobođenje plaćanja komunalne naknade i naknade za vode;
 13. Ostala pitanja.

PREDSJEDNICA VIJEĆA

Ruža Sermek

Skip to content