Općina Šenkovec

5. sjednica Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/21-05
URBROJ: 2109/25-21-1
Šenkovec, 22.11.2021. godine

Na osnovi ukazane potrebe sazivam 5. sjednicu
Općinskog vijeća Općine Šenkovec
za četvrtak, 02.12.2021. s početkom u 18.00 sati.

Sjednica će se održati u prostorima Kulturnog doma Knezovec.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s 3. i 4. sjednice Općinskog vijeća;
 2. Odluka o prvom rebalansu proračuna Općine Šenkovec za 2021. godinu;
 3. Odluka o prihvaćanju Socijalnog programa za 2022. godinu;
 4. Odluka o prihvaćanju Programa potreba u sportu za 2022. godinu;
 5. Odluka o prihvaćanju Programa potreba u kulturi za 2022. godinu;
 6. Odluka o prihvaćanju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2022.;
 7. Odluka o prihvaćanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2022.;
 8. Odluka o prihvaćanju proračuna Općine Šenkovec za 2022. godinu;
 9. Odluka o izvršavanju proračuna 2022.;
 10. Odluka o prihvaćanju projekcija proračuna za 2023. i 2024. godinu;
 11. Suglasnost vijeća na proračun DV „Vrapčić“ Šenkovec za 2022. godinu;
 12. Suglasnost vijeća na proračun Knjižnice i čitaonice Šenkovec za 2022. g.;
 13. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa Knjižnice i čitaonice Šenkovec;
 14. Odluka o Predhodnoj suglasnosti na financijski plan i plan rada JVP-a;
 15. Ostala pitanja.

 

PREDSJEDNICA VIJEĆA

Ruža Sermek

Skip to content