Općina Šenkovec

Održavanje Hrvatskih tradicionalnih igara

Ovim putem pozivamo Vas na sudjelovanje u županijskom natjecanju „HRVATSKE TRADICIONALNE IGRE“, koji na inicijativu Ministarstva turizma i sporta organiziraju Zajednica sportskih udruga i saveza Međimurske županije i Međimurska županija u sklopu projekta Međimurje – Europska regija sporta. U hrvatske tradicionalne igre ubrajamo one koje se usmenim i praktičnim putem prenose s generacije na generaciju te se razlikuju u nazivima, ovisno o podneblju i kulturi, no način izvođenja i sadržaj je sličan ili isti u svim dijelovima Hrvatske.

Organizatori stoga pozivaju svaki županijski sportski savez da se prijavom barem jedne ekipe uključi u natjecanje, koje će se održati 17. rujna 2021. godine, u Šenkovcu na terenu kod Nogometnog kluba Šenkovec s početkom 16,30.

Natjecanje je zamišljeno za uzrasnu kategoriju SENIORA, no odabir članova tima kao i starosnu dob članova Vama prepuštamo na izbor (sukladno propozicijama u privitku).

Tim čini sveukupno 13 osoba, od kojih 6 moraju biti ženskog spola, 6 moraju biti muškog spola + 1 voditelj/ca, s tim da 10 osoba (5 ženskih i 5 muških) čine osnovni tim, dok je preostalo dvoje rezerva za slučaj nezgode ili eventualne ozljede, a voditelj/ica može biti dio tima te tada tim ima 12 osoba.

Discipline su zabavnog karaktera i ne zahtijevaju posebnu tjelesnu spremnost, već spretnost i timski rad, a one su: SKAKANJE U VREĆI, ŠTAFETA, BACANJE KUGLE S RAMENA i POVLAČENJE UŽETA.

Za sudionike će biti osigurane prigodne majice i osvježenje, a za pobjednike i prigodne nagrade.

Svaki pobjednik županijskog natjecanja sudjelovat će na završnici u Zagrebu, 26. rujna 2021. godine, u sklopu Nacionalnog dana u organizaciji Ministarstva turizma i sporta.

Prijave za sudjelovanje u natjecanju, na propisanom obrascu (u privitku), se zaprimaju do 15. rujna 2021. godine, zaključno u 12 sati, na sljedeće adrese elektroničke pošte: zajednica.sportova@gmail.com i sport@medjimurska-zupanija.hr


Hrvatske tradicionalne igre

Prijavnica

Skip to content