Općina Šenkovec

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe

Skip to content