Općina Šenkovec

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Šenkovec

KLASA: 021-05/21-2

URBROJ: 2109/25-21-1

Šenkovec, 29.6.2021. godine

 

Na osnovi ukazane potrebe sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Šenkovec za utorak, 06.07.2021. s početkom u 19:00 sati.

Sjednica će se održati u prostorima Društvenog doma Knezovec uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera.

DNEVNI RED

 

 1. Zapisnik s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća,
 2. Poslovnik općinskog vijeća Općine Šenkovec,
 3. Odluka o financiranju političkih stranaka,
 4. Odluka o ustroju i djelokrugu JUO,
 5. Odluka o visini plaće načelnika,
 6. Odluka o visini naknade načelnika,
 7. Odluka o visini koeficijenta službenicima i namještenicima općine,
 8. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika općine,
 9. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti,
 10. Izmjena Odluke o radnim tijelima Općine Šenkovec,
 11. Rasprava o međama kat.čest. 3313/39, obitelj Krnjak,
 12. Ostala pitanja.

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Ruža Sermek

Skip to content