Općina Šenkovec

Konstituirajuća sjednica

KLASA: 021-05/21-1
URBROJ: 2109/25-21-1
Šenkovec, 11.6.2021. godine

Sukladno čl. 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 37/21)
sazivam konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Šenkovec
koja će se održati u srijedu, 16.06.2021. u 18:00 sati.

DNEVNI RED

 

1.Izbor Mandatnog povjerenstva,

2.Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata,

a ) Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,

b ) Svečana prisega članova Općinskog vijeća,

3.Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja,

4.Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

 

 

PROČELNIK JUO

Nino Hren, mag.inf.

Skip to content