Općina Šenkovec

30. sjednica Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/21-30

URBROJ: 2109/25-21-1

Šenkovec, 18.03.2021. godine

 

Na osnovi ukazane potrebe sazivam 30. sjednicu

Općinskog vijeća Općine Šenkovec

za četvrtak, 25.03.2021. s početkom u 18.00 sati.

 

Sjednica će se održati u Kulturnom domu Knezovec uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera.

 

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s 28. i 29. sjednice Općinskog vijeća;
 2. Izvješće načelnika za drugih šest mjeseci 2020. godine;
 3. Obračun proračuna 2020. godine;
 4. Odluka o raspoređivanju viška sredstava iz 2020.;
 5. Izvršenje plana razvojnih programa za 2020. godinu;
 6. Izvješće o realizaciji Socijalnog programa za 2020. godinu;
 7. Izvješće o realizaciji Programa za sport 2020. godine;
 8. Izvješće o realizaciji Programa za kulturu 2020. godine;
 9. Izvješće o realizaciji Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020. godine;
 10. Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu;
 11. Odluka o izmjeni Statuta Općine Šenkovec;
 12. Izvještaj inventurne komisije;
 13. Odluka o prihvaćanju plana rada dimnjačara;
 14. Odluka o prihvaćanju pročišćenog teksta PPU Šenkovec;
 15. Prethodna suglasnost na izvješća JVP-a;
 16. Odluka o prijedlogu suca porotnika temeljem prijava;
 17. Analiza stanja sustava CZ Šenkovec za 2020.;
 18. Plan razvoja sustava CZ Šenkovec 2020.;
 19. Izvješće o stanju zaštite od požara 2020.;
 20. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Šenkovec za 2021.;
 21. Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku utvrđivanja reda prvenstva za kupnju POS stanova;
 22. Odluka o dodjeli mjesečne pomoći;
 23. Odluka o dodjeli jednokratne pomoći;
 24. Ostala pitanja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Antun Juras

Skip to content