Općina Šenkovec

Osposobljavanje za rukovanje pesticidima

Općina Šenkovec poziva sve zainteresirane da se prijave za doškolovanje o sigurnom  rukovanju pesticidima. Potrebno je najmanje 15 prijavljenih osoba kako bi se edukacija održala. Molimo da se što žurnije javite u općinsku upravu telefonski na broj tel. 040 343 250 ili e-mailom: opcina@senkovec.hr

Skip to content