Općina Šenkovec

Sjednica Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/20-28

URBROJ: 2109/25-20-1

Šenkovec, 17.12.2020. godine

Na osnovi ukazane potrebe sazivam 28. sjednicu

Općinskog vijeća Općine Šenkovec koja će se održati elektronskim putem.
Članovi vijeća moraju glasovati prema točkama dnevnog reda putem emaila
u utorak, 22.12.2020. u vremenskom periodu od 15:00 – 19:00 sati.

 

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika s 26. i 27. sjednice Općinskog vijeća;
  2. Odluka o drugom rebalansu proračuna Općine Šenkovec za 2020. godinu;
  3. Suglasnost vijeća na I. I II. rebalans proračuna DV „Vrapčić“ za 2020.;
  4. Suglasnost vijeća na I. Rebalans proračun Knjižnice i čitaonice Šenkovec za 2020. g.;
  5. Odluka o popisu imovine za 2020. godinu;
  6. Suglasnost na Finacijski plan i Plan rada, Suglasnost na izmjene Statuta JVP-a;
  7. Ostala pitanja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Antun Juras

Skip to content