Općina Šenkovec

Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja područja “PITOMAČA

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠENKOVEC

Josipa Bedekovića 11, Šenkovec

Jedinstveni upravni odjel

Temeljem odredbe članka 94. i članka 96.stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke načelnika Općine Šenkovec od 29.05.2020.

OBJAVLJUJE SE

Održavanje javne rasprave o prijedlogu

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

PODRUČJA „PITOMAČA“ U ŠENKOVCU

Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja područja “PITOMAČA” u Šenkovcu , započinje dana 8.06.2020. i traje do 08.07.2020. godine, a može se u navedenom terminu izvršiti u prostorijama Općine Šenkovec (Josipa Bedekovića 11, Šenkovec) radnim danom od 8,00 – 16,00 sati.

Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja, smjernica i mjera u okviru navedenog Urbanističkog plana održat će se u prostorijama Općine Šenkovec (Josipa Bedekovića 11, Šenkovec) 29.06.2020. god. s početkom u 11,00 sati.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

1. Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi u kojoj:

  • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog predmetnog prostornog plana, tijekom trajanja javnog uvida
  • mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim rješenjima
  • mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju
  • mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do 8.07.2020.god. na adresu: Općina Šenkovec, Josipa Bedekovića 11, Šenkovec, s naznakom „prilog javnoj raspravi“ ( prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani te potpisani sa punom adresom, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi).

2. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu predmetnog prostornog plana, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji je od utjecaja na prostorni plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je 08.07.2020.god.

Pozivaju se zainteresirani da, na naprijed navedene načine, sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja “PITOMAČA” u Šenkovcu

KLASA: 350-01/20-01

URBROJ: 2109/25-20-01

DATUM: 29.5.2020.

Skip to content