Općina Šenkovec

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Šenkovec

KLASA: 021-05/20-22

URBROJ: 2109/25-20-1

Šenkovec, 05.03.2020. godine

Na osnovi ukazane potrebe sazivam 22. sjednicu

Općinskog vijeća Općine Šenkovec

za utorak, 10.03.2020. s početkom u 18.00 sati.

 

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Šenkovec.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s 21. sjednice Općinskog vijeća;
 2. Obračun proračuna 2019. godine;
 3. Izvršenje plana razvojnih programa za 2019. godinu;
 4. Izvješće načelnika za drugih šest mjeseci 2019. godine;
 5. Izvješće o realizaciji Socijalnog programa za 2019. godinu;
 6. Izvješće o realizaciji Programa za sport 2019. godine;
 7. Izvješće o realizaciji Programa za kulturu 2019. godine;
 8. Izvješće o realizaciji Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godine;
 9. Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu;
 10. Izmjena Odluke o javnim priznanjima;
 11. Odluka o izmjeni Statuta Općine Šenkovec;
 12. Prihvaćanje Programa poljoprivrednog zemljišta;
 13. Izvještaj inventurne komisije;
 14. Odluka o raspisivanju javnog poziva za savjet mladih;
 15. Odluka o prihvaćanju plana rada dimnjačara;
 16. Odluka o raspoređivanju viška sredstava iz 2019.;
 17. Odluka o prihvaćanju financijskih izvještaja udruga i klubova za 2019;
 18. Odluka o dodjeli mjesečne pomoći;
 19. Odluka o dodjeli jednokratne pomoći;
 20. Odluka o oslobođenju plaćanja komunalne naknade;
 21. Odluka o uvjetima najma prostora u sklopu SRC Gorčica;
 22. Ostala pitanja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Antun Juras

Skip to content