Općina Šenkovec

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Šenkovec

KLASA: 021-05/19-20

URBROJ: 2109/25-19-1

Šenkovec, 20.11.2019. godine

 

Na osnovi ukazane potrebe sazivam 20. sjednicu

Općinskog vijeća Općine Šenkovec

za utorak, 26.11.2019. s početkom u 18.00 sati.

 

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Šenkovec.

 

DNEVNI RED

 

 1. Usvajanje zapisnika s 18. i 19. sjednice Općinskog vijeća;
 2. Odluka o drugom rebalansu proračuna Općine Šenkovec za 2019. godinu;
 3. Odluka o prihvaćanju Socijalnog programa za 2020. godinu;
 4. Odluka o prihvaćanju Programa potreba u sportu za 2020. godinu;
 5. Odluka o prihvaćanju Programa potreba u kulturi za 2020. godinu;
 6. Odluka o prihvaćanju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020.;
 7. Odluka o prihvaćanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2020.;
 8. Odluka o prihvaćanju proračuna Općine Šenkovec za 2020. godinu;
 9. Odluka o izvršavanju proračuna 2020.;
 10. Odluka o prihvaćanju projekcija proračuna za 2021. i 2022. godinu;
 11. Suglasnost vijeća na proračun DV „Vrapčić“ Šenkovec za 2020. godinu;
 12. Suglasnost Općinskog vijeća na proračun Knjižnice i čitaonice Šenkovec za 2020. g.;
 13. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa Knjižnice i čitaonice Šenkovec;
 14. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara;
 15. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni UPU-a Pitomača;
 16. Odluka o izradi UPU-a Pitomača;
 17. Imenovanje ravnatelja DV „Vrapčić“ Šenkovec;
 18. Osobođenje plaćanja komunalne naknade i naknade za vode;
 19. Odluka o financiranju političkih stranaka;
 20. Dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaća Općine Šenkovec;
 21. Ostala pitanja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Antun Juras

Skip to content