Općina Šenkovec

Zbog pogodovanja lošima, financijski kažnjeni naši građani

Na adrese gradova i općina počela su stizati Rješenja o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada. Da posjetimo, radi se o odredbama predviđenim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, koje predviđaju da jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj trebaju uplatiti određeni iznos Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ovisno o prekomjernim količinama miješanog komunalnog otpada u 2017. godini.

Ukratko, počelo se događati ono o čemu smo mi na sjeveru Hrvatske govorili i upozoravali – kažnjavaju se gradovi i općine koji su već ranije uspjeli smanjiti količine nerazvrstanog otpada koji se trajno zbrinjava na odlagalištima. Konkretno, prema tim propisima, 2017. godine trebalo je za 20 posto smanjiti nerazvrstani miješani komunalni otpad u odnosu na količine iz 2015. godine, u prošloj godini za dodatnih 6 posto. 2022. godine na odlagalištima će biti dozvoljeno trajno zbrinuti 50 posto količine nerazvrstanog miješanog otpada u odnosu na količine iz 2015. godine. Jedinična naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2017. i 2018. godinu iznosi 100,00 kuna po toni, za 2019. i 2020. godinu iznosi 150,00 kuna, a za 2021. i 2022. godinu iznosi 200,00 kuna.

Na području Međimurja, posebice Grada Čakovca, općine Strahoninec i Šenkovec te općina Nedelišće, Orehovica i Štrigova, gdje uslugu prikupljanja i odlaganja otpada obavlja GKP ČAKOM, za razliku od većine ostalih hrvatskih jedinica lokalne samouprave, već 2015. godine 40 i više posto otpada bilo je razvrstano. Zbog ekološke svijesti naših građana, višegodišnjeg provođenja projekata koji su za cilj imali smanjenje proizvedenog i na odlagališta deponiranog otpada te velikog postotka otpada poslanog na reciklažu, ovom Uredbom smo u stvari kažnjeni.

Naime, osim što u obzir nisu uzeti rezultati postignuti u gospodarenju otpadom do te referentne 2015. godine i nagrađene sredine poput naših, stvoren je problem jer je kod nas postizanje većeg stupnja izdvajanja puno teže, nego u primjerice sredinama na jugu Hrvatske koje još danas uopće ne razvrstavaju otpad. Stručna javnost kao i gradovi i općine koji su predvodnici u zbrinjavanju otpada, višekratno su upozorili Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na loše određenje glede načina utvrđivanja poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada. Na žalost, uzalud.

Umjesto da se nagrade oni koji su na ovom području odmakli ispred ostalih, koji već sad imaju rezultate usporedive s razvijenijim zemljama Europske unije, čini se upravo suprotno. Šalje se iznimno loša poruka našim stanovnicima te ih se u stvari kažnjava zbog toga što marljivo razvrstavaju otpad i čuvaju okoliš u kojem žive. S druge strane, nagrađuju se oni koji su, u najvećem broju zbog nemara i neosjetljivosti za ekologiju, čekali zadnji trenutak za provođenje bilo kakvih projekata usmjerenih na čuvanje okoliša ili smanjenje otpada koji se odlaže na odlagalištima. Stoga, izravno odgovorni za sva poskupljenja koja će nastupiti ukoliko se sporna odluka ne ukine ili promijeni bit će predlagači zakona, odnosno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

U Čakovcu, 30. travnja 2019. godine.

Grad Čakovec

Općina Strahoninec

Općina Šenkovec

Općina Mala Subotica

Općina Orehovica

Općina Nedelišće

Općina Štrigova

GKP ČAKOM d.o.o.

Skip to content