Općina Šenkovec

14. sjednica Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/19-14

URBROJ: 2109/25-19-1

Šenkovec, 19.03.2019. godine

 

Na osnovi ukazane potrebe sazivam 14. sjednicu

Općinskog vijeća Općine Šenkovec

za srijedu, 27.03.2019. s početkom u 18.00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Šenkovec.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća;
 2. Odluka o provedbi izbora za članove MO Knezovec;
 3. Odluka o raspisivanju izbora za članove MO Knezovec;
 4. Odluka o komunalnoj naknadi;
 5. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade;
 6. Odluka o komunalnom doprinosu;
 7. Odluka o prihvaćanju plana rada dimnjačara.;
 8. Odluka o prihvaćanju financijskih izvještaja udruga i klubova.;
 9. Odluka o sufinanciranju dječjeg vrtića „Vrapčić“ za udomljenu djecu na području Općine;
 10. Odluka o raspoređivanju viška prihoda iz 2018.;
 11. Ostala pitanja.

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Antun Juras

Skip to content