Općina Šenkovec

Javni poziv prijedloga za dodjelu javnih priznanja

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠENKOVEC

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 061-06/19-01-1

URBROJ: 2109/25-19-1

Šenkovec, 13.3.2019.

Na temelju članaka 8., 9. i 10., a u skladu s člankom 49. Statuta Općine Šenkovec, raspisujem

JAVNI POZIV

Prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Šenkovec

povodom Dana općine 22. svibnja

Javna priznanja dodjeljuju se udrugama odnosno građanima Općine Šenkovec za iznimna dostignuća i doprinos u razvoju Općine, a koji su posebno zaslužni za gospodarski, društveni, sportski ili kulturni razvoj Općine.

Prijedlog mora sadržavati:

  1. Popis udruga odnosno građana predloženih za priznanje uz kratak opis zasluga odnosno dostignuća i doprinosa
  2. Prijedlog javnog priznanja (počasni građanin Općine, povelja Općine i priznanje Općine Šenkovec)

Rok za dostavu ponude je 16.04.2019. godine, s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Šenkovec“.

Pismene prijedloge u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:

Općina Šenkovec

J. Bedekovića 11

Šenkovec

40 000 Čakovec

NAČELNIK

Saša Horvat dipl.ing.

Skip to content