Općina Šenkovec

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Šenkovec

KLASA: 021-05/18-12

URBROJ: 2109/25-18-1

Šenkovec, 20.12.2018. godine

 

Na osnovi ukazane potrebe sazivam 12. sjednicu

Općinskog vijeća Općine Šenkovec

za četvrtak, 20.12.2018. s početkom u 18.00 sati.

 

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Šenkovec.

DNEVNI RED


Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća;

 1. Odluka o drugom rebalansu proračuna Općine Šenkovec za 2018. godinu;
 2. Odluka o prihvaćanju Socijalnog programa za 2019. godinu;
 3. Odluka o prihvaćanju Programa potreba u sportu za 2019. godinu;
 4. Odluka o prihvaćanju Programa potreba u kulturi za 2019. godinu;
 5. Odluka o prihvaćanju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2019.;
 6. Odluka o prihvaćanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu;
 7. Odluka o prihvaćanju proračuna za 2019. godinu;
 8. Odluka o izvršavanju proračuna 2019.;
 9. Odluka o prihvaćanju projekcija proračuna za 2020. i 2021. godinu;
 10. Suglasnost vijeća na I.i II. rebalans proračuna za 2018. godinu DV „Vrapčić“;
 11. Suglasnost vijeća na proračun DV „Vrapčić“ Šenkovec za 2019. godinu;
 12. Suglasnost vijeća na I. rebalans proračuna Knjižnice i čitaonice Šenkovec za 2018.;
 13. Suglasnost Općinskog vijeća na proračun Knjižnice i čitaonice Šenkovec za 2019. g.;
 14. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa Knjižnice i čitaonice Šenkovec;
 15. Odluka o popisu imovine 2018.;
 16. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Procjene rizika;
 17. Odluka o imenovanju ravnatelja Knjižnice i čitaonice Šenkovec;
 18. Odluka o općinskim porezima Općine Šenkovec;
 19. Ostala pitanja.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Antun Juras

Skip to content