Općina Šenkovec

Imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu

Prijedlozi za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu i sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu

Zbog ukazane potrebe Općinski sud u Čakovcu traži suce porotnike te suce porotnike za mladež. Suce porotnike imenuje županijska skupština na prijedlog općinskih vijeća.

Prema članku 90. stavka 1. Zakona sudac ne smije biti član političke stranke niti se smije baviti političkom djelatnošću. Nadalje, člankom 91. istog Zakona propisano je da sudac ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora, trgovačkog društva ili druge pravne osobe, kao i da ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti. Sukladno članku 122. sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu nastalih troškova, naknadu za neostvarenu plaću ili zaradu i nagrada.

Odredbom članka 41. stavka 2. Zakona o sudovima za mladež suci porotnici za mladež imenuju se iz redova profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama.

Slijedom navedenog, ukoliko zadovoljavate uvjete te ste zainteresirani za obavljanje dužnosti suca porotnika, pozivamo vas da svoju prijavu dostaviti elektroničkim putem ili osobno u Općinu Šenkovec najkasnije do 29.11.2018.

Prilikom prijave potrebno je dostaviti i potpisanu izjavu da se protiv vas ne vodi kazneni postupak te da nema nikakvih drugih zakonskih razloga zbog kojih ne bi bili dostojni obnašati dužnosti suca porotnika, da niste članovi političkih stranaka niti se bavite političkom djelatnošću, odnosno da ispunjavate i sve ostale zakonske uvjete za imenovanje na dužnost suca porotnika.

Obrazac izjave preuzmite ovdje.

 

 

Skip to content