Općina Šenkovec

Javni poziv

OTVORENO: JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Šenkovec

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi: NACRT ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ŠENKOVEC

Razlozi donošenja akta: Razlog za donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Šenkovec proizlazi iz obveze propisane odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17) i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17).

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s odredbama nacrta Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Šenkovec te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara.

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): Zaključno do 26.01.2018. godine do 12,00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću ( objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama Općine Šenkovec, www.senkovec.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga poštom: Općina Šenkovec, Josipa Bedekovića 11, Šenkovec, 40000 Čakovec, s naznakom „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada“, email: opcina@senkovec.hr.


Javni poziv Šenkovec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Odluka o načinu pružanja komunalnih usluga Šenkovec

Skip to content