Općina Šenkovec

Završetak radova u Ulicama V.Bukovca i Budina

Rekonstrukcijom preostalog dijela ulice Vlahe Bukovca te dijela ulice Budina, završeni su opsežni radovi na rekonstrukciji prometnica nakon projekta aglomeracije. Preostali radovi koji su završeni nakon pauze podrazumijevali su poravnavanje kolnika i kompletno presvlačenje asfalta te uređenje bankina na dijelu Ulice Vlahe Bukovca prema ulici Budina te dio ulice Budina koji je ostao pokrpan nakon završetka radova na rekonstrukciji kanalizacije. Time je završena jedna od najznačajnijih faza ulaganja u infrastrukturu proteklih godina. Rekonstrukcijom ulica nakon radova na kanalizaciji cilj je bio mještanima pružiti što kvalitetnije uvijete za život kao i nesmetano i sigurno prometovanje u Šenkovcu. Završene su investicije za 2017. godinu dok se buduće već planiraju.


 

 

Skip to content