Općina Šenkovec

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Šenkovec

KLASA: 021-05/17-02/01

URBROJ: 2109/25-17-1

Šenkovec, 27.06.2017. godine

 

Na osnovi ukazane potrebe sazivam 2. sjednicu

Općinskog vijeća Općine Šenkovec

za utorak, 04. srpnja 2017. s početkom u 18.00 sati.

 

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Šenkovec.

 

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika s Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća;
  2. Odluka o porezu na nekretnine;
  3. Odluka odbori i komisije Općine Šenkovec;
  4. Donošenje pravilnika o jednostavnoj nabavi;
  5. Odluka o prihvaćanju procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Šenkovec
  6. Ostala pitanja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Antun Juras

Skip to content