Općina Šenkovec

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šenkovec

OPĆINA ŠENKOVEC

KLASA: 350-02/15-01-1

URBROJ: 2109/25-17-01

Šenkovec, 29.03.2017

Jedinstveni upravni odjel Općine Šenkovec temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (”Narodne novine” broj 153/13) objavljuje,

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šenkovec

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šenkovec- ( u daljnjem tekstu Prijedlog plana) trajat će 15 dana,

od 10. travnja do 24. travnja 2017. godine

Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 19. travnja (srijeda) 2017. godine u 18:00 sati, u prostorijama Općine Šenkovec (Josipa Bedekovića 11, vijećnica).

Poziva se javnost – sudionici u javnoj raspravi, da temeljem izlaganja i uvida u izloženi materijal svoje prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana, osim na javnom izlaganju, bilo upisom u knjigu javnog uvida ili u pisanom obliku, dostave najkasnije do 24. travnja 2017. na adresu Općine Šenkovec.

Primjedbe koje nisu čitko potpisane s adresom predlagatelja ili su dostavljene poslije zakazanog roka, neće se razmatrati.

Izloženi materijal može se vidjeti radnim danom od 9,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Šenkovec (Josipa Bedekovića 11, 40000 Šenkovec), mrežnim stranicama Općine Šenkovec te mrežnim stranicama Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije.

Provoditelj Javne rasprave

Ovdje preuzmite Prijedlog plana.

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnik JUO

Nino Hren, mag.inf.

 

Skip to content