Općina Šenkovec

Obavijest o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO

KLASA: 013-03/17-01/1

URBROJ:2109/1-01/03-17/32

Čakovec, 27. ožujka 2017.

U skladu s odredbom čl. 6. st. 2. Zakona o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 92/10, dalje u tekstu: Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije), Županijsko izborno povjerenstvo Međimurske županije te Gradska i Općinska izborna povjerenstva s područja Međimurske županije izdaju i objavljuju

O B A V I J E S T

o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih država članica Europske unije na predstojećim redovnim izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017.

Na osnovi članka 7. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne Novine“ broj 144/12 i 121/16) redovni izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave održavaju se treće nedjelje u svibnju svake četvrte godine.

Temeljem prethodno navedene zakonske odredbe, sljedeći redovni izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: izbori) održat će se u nedjelju, 21. svibnja 2017.

Na osnovi članka 2. stavka 3. i članka 3. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima te članka 2. Zakona o pravu državljana drugih država članica Europske unije državljani druge države članice Europske unije, koji imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima, i to u jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: jedinici) u kojoj se provode izbori, imaju pravo birati članove predstavničkih tijela te jedinice (aktivno biračko pravo) i pravo biti birani, odnosno kandidirati se za člana predstavničkog tijela te jedinice (pasivno biračko pravo).

Kako bi mogli ostvariti svoje aktivno, odnosno pasivno biračko pravo na navedenim izborima, državljani drugih država članica Europske unije dužni su pravovremeno poduzeti sljedeće radnje:

  1. Aktivno biračko pravo državljana druge države članice Europske unije na redovnim izborima

(članci 2. i 3. Zakona o pravu državljana druge države članice Europske unije i članci 19. I 20. Zakona o registru birača („Narodne novine“, broj 144/12 i 105/15))

Državljani druge države članice Europske unije, koji imaju prebivalište ili boravište na području jedinice u kojoj se izbori provode i žele glasovati na predstojećim redovnim izborima dužni su podnijeti zahtjev za upis u evidenciju birača državljana država članica Europske unije, najkasnije u roku od 30 dana prije dana izbora, dakle najkasnije 20. travnja 2017.

Navedeni zahtjev državljani druge države članice Europske unije podnose uredu državne uprave u županiji koji vodi registar birača prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj (u Međimurskoj županiji) – konkretno Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji sa sjedištem u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.

Kontakt podaci nadležnog ureda državne uprave dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva uprave – https://uprava.gov.hr//.

Uz zahtjev za upis u evidenciju birača državljana država članica Europske unije navedene osobe dužne su predočiti od javnog bilježnika ovjerenu izjavu u kojoj je navedeno njihovo državljanstvo i adresa prebivališta ili boravišta na području jedinice gdje se provode izbori i izjavu da nisu lišeni prava glasovanja u državi članici Europske unije čiju su državljani.

  1. Pasivno biračko pravo državljana drugih država članica Europske unije na redovnim izborima

(članci 2., 6. i 7. Zakona o pravu državljana drugih država članica Europske unije)

Državljani druge države članice Europske unije koji imaju prebivalište ili boravište na području jedinice gdje se provode izbori mogu se kandidirati i biti izabrani za člana predstavničkog tijela jedinice pod istim uvjetima koji vrijede za državljane Republike Hrvatske propisanim Zakonom o lokalnim izborima i pod uvjetom da u Republici Hrvatskoj i državi članici Europske unije čiji su državljani nisu pojedinačnom presudom u kaznenom postupku ili presudom u građanskom postupku lišeni prava na kandidiranje.

Ako se na prijedlogu kandidacijske liste za izbor članova predstavničkog tijela jedinice na navedenim izborima nalazi kandidat državljanin druge države članice Europske unije, uz prijedlog kandidacijske liste mora biti priložena od javnog bilježnika ovjerena izjava u kojoj je navedeno njegovo državljanstvo i adresa prebivališta ili boravišta na području jedinice gdje se provode izbori i dokaz odnosno dokument nadležnih tijela vlasti države čiji je državljanin kojim potvrđuje da nije lišen prava da se kandidira u toj državi ili dokument da takva diskvalifikacija u toj državi nije poznata.

U slučaju da kandidat – državljanin druge države članice Europske unije ne dostavi nadležnom izbornom povjerenstvu navedeni dokaz, odnosno dokument, njegova kandidatura smatrat će se nepravovaljanom.

Županijsko izborno povjerenstvo

Međimurske županije

Gradska i općinska povjerenstva

s područja Međimurske županije

Skip to content