Općina Šenkovec

28. sjednica Općinskog vijeća Općine Šenkovec

KLASA: 021-05/16-28

URBROJ: 2109/25-16-1

Šenkovec, 15.12.2016. godine

 

Na osnovi ukazane potrebe sazivam 28. sjednicu

Općinskog vijeća Općine Šenkovec

za srijedu, 21.12.2016. s početkom u 18.00 sati

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Šenkovec.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s 27. sjednice Općinskog vijeća;
 2. Odluka o drugom rebalansu proračuna Općine Šenkovec za 2016. godinu;
 3. Odluka o prihvaćanju proračuna za 2017. godinu;
 4. Odluka o prihvaćanju projekcija proračuna za 2018. i 2019. godinu;
 5. Odluka o koeficijentima za obračun plaća;
 6. Odluka o prihvaćanju Socijalnog programa za 2017. godinu;
 7. Odluka o prihvaćanju Programa potreba u sportu za 2017. godinu;
 8. Odluka o prihvaćanju Programa potreba u kulturi za 2017. godinu;
 9. Odluka o prihvaćanju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2017.;
 10. Odluka o prihvaćanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu;
 11. Suglasnost vijeća na I. rebalans proračuna za 2016. godinu DV „Vrapčić“ Šenkovec;
 12. Suglasnost vijeća na proračun DV „Vrapčić“ Šenkovec za 2017. godinu;
 13. Suglasnost vijeća na I. rebalans proračuna Knjižnice i čitaonice Šenkovec za 2016.;
 14. Suglasnost Općinskog vijeća na proračun Knjižnice i čitaonice Šenkovec za 2017. g.;
 15. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa Knjižnice i čitaonice Šenkovec;
 16. Odluka o popisu imovine 2016.
 17. Izjava o produljenju roka za pravdanje kredita;
 18. Odluka o usvajanju Strateškog razvojnog plana Općine Šenkovec 2016.-2020.;
 19. Ostala pitanja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Antun Juras

Skip to content