Općina Šenkovec

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Šenkovec

Klasa: 021-05/16-27

Urbroj: 2109/25-16-1

Šenkovec, 30.11.2016. godine

 

Na osnovi ukazane potrebe sazivam 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Šenkovec

za srijedu, 7.12.2016. s početkom u 18.00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Šenkovec.

 

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika s 26. sjednice Općinskog vijeća;
  2. Odluka o usvajanju I. rebalansa proračuna;
  3. Prihvaćanje UPU-a „Dijela Ulice Vlahe Bukovca“;
  4. Izvješće o realizaciji Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godine;
  5. Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu;
  6. Izvješće o realizaciji Socijalnog programa za 2015. godinu;
  7. Godišnji plan i program rada i Kurikulum DV „Vrapčić“ Šenkovec za pedagošku godinu 2016./2017.;
  8. Ostala pitanja.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Antun Juras

 

Skip to content